Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Việt-Nhật đối thoại cấp cao về hợp tác nông nghiệp
Quản lý công nghệ vật liệu nano trong đời sống
Lần đầu tiên nhà khoa học Việt Nam có tên trong danh sách “ảnh hưởng lớn nhất” thế giới

Pages

Trường đại học Bạc Liêu

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
 
1.    Vài nét về thư viện
 
a. Lịch sử hình thành:
      Tiền thân của  Thư viện trường Đại học Bạc Liêu được hình  thành qua nhiều giai đoạn:
     
Từ  năm 1978  với tên gọi là Thư viện Trường Cao Đẳng sư phạm Minh Hải. Năm 1997 khi  có quyết định tách tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu và khi xác nhập hai trường: Trung học sư phạm Bạc Liêu  và Cao Đẳng sư phạm Bạc Liêu,  Thư viện lúc bấy giờ trực thuộc Phòng Đào tạo với hoạt động còn nhiều  hạn chế.
     
 Ngày 24 tháng 11 năm  2006, đáp ứng nhu cầu đào tạo của Tỉnh, Trường Đại học Bạc Liêu  được thành lập. Sau hơn một năm đi vào hoạt động vào  tháng 10 năm  2008, Ban giám hiệu Trường có quyết định  tách Thư viện  ra khỏi phòng Đào tạo và nâng cấp thành Trung tâm thông tin -Thư viện Trường Đại học Bạc Liêu trực thuộc Ban Giám hiệu.
      
 Được sự quan tâm hỗ trợ của Ban giám hiêu nhà trường, Thư viện đã sắp xếp lại cơ cấu tổ chức phân thành một số phòng chức năng và thành lập một phòng máy nối mạng internet cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Ngoài tài liệu được bổ sung hằng năm thư viện sẽ có kế hoạch từng bước phát triển theo hướng tiện ích phục vụ người tiêu dùng.
       
 Hoạt động của thư viện luôn đi sát với mục tiêu đào tạo  của nhà trường, phát triển nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo góp phần khẳng định thương hiệu.   Trường Đại học Bạc Liêu sẽ trở thành một Trường Đại học có uy tín vùng đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước.
Hiện nay Trung tâm Thông tin - Thư viện trường đại học Bạc Liêu là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu tổ chức của trường Đại học Bạc Liêu. Thư viện giữ một vị trí quan trọng trong việc góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại 4 khoa và 2 bộ môn trực thuộc trường với hơn 20 ngành khác nhau thuộc các lĩnh vực. Vốn tài liệu – nguồn lực thông tin của thư viện được bổ sung và cập nhật theo các chuyên ngành đào tạo của trường và đã đáp ứng được một phần nhu cầu ngày càng tăng lên của cán bộ, giảng viên, học viên cao học, và sinh viên của trường.
 
 
b.     Chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu:
Chức năng
Trung tâm Thông tin - Thư viện là trung tâm thông tin, trung tâm văn hóa, khoa học của trường Đại học Bạc Liêu. Thư viện có chức năng cung cấp tri thức và thông tin – tư liệu về các lĩnh vực đào tạo trong và ngoài nước, phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường. Thư viện có trách nhiệm tổ chức, quản lý, bổ sung, thu thập, bảo quản các tài liệu, sách, báo, tạp chí, các luận văn, luận án đã bảo vệ, các ấn phẩm của trường và các tài liệu lưu trữ khác.
Nhiệm vụ:
1. Nghiên cứu đề xuất phương hướng, chủ trương, kế hoạch phát triển nguồn tài nguyên thông tin về các lĩnh vực đào tạo trong và ngoài nước phù hợp với nhiệm vụ đào tạo và NCKH của trường Đại học Bạc Liêu đồng thời chịu trách nhiệm bảo quản nguồn tài nguyên thông tin đó.
2. Tổ chức cho đội ngũ giảng viên, cán bộ công nhân viên, học viên cao học, sinh viên của trường khai thác, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả  nguồn tài nguyên thông tin do thư viện quản lý:
3.Tổ chức kho mở theo môn loại tri thức, phân loại và sắp xếp tài liệu theo từng chuyên ngành khoa học - công nghệ;
4. Xây dựng và hoàn thiện bộ máy tra cứu điện tử để bạn đọc - người dùng tin tìm tài liệu nhanh chóng;
5.Thông báo kịp thời những tài liệu mới, nguồn tin mới;
6.Tổ chức các hình thức tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi các tài liệu, sách báo, tạp chí, các nguồn tin điện tử;
7. Tổ chức hệ thống các phòng phục vụ: phòng đọc sách, báo - tạp chí tại chỗ, phòng mượn, phòng đọc tài liệu....
8. Thu nhận những ấn phẩm do trường xuất bản, các luận văn cao học, luận án tiến sĩ được bảo vệ tại trường hoặc người viết luận văn, luận án là cán bộ của trường.
9. Kiểm kê tài liệu theo định kỳ hàng năm.
10. Phối hợp chặt chẽ với các Khoa, các phòng ban chức năng trong trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Mục tiêu:
1.     Đảm bảo Thư viện hoạt động theo chiến lược phát triển chung của Nhà trường và được quản lý một cách khoa học, hiệu quả và có trách nhiệm.
 
2.     Phát triển và duy trì các chính sách và kế hoạch hướng tới người sử dụng và lấy người sử dụng thư viện làm trung tâm.
 
3.     Phát huy tối đa khả năng và tiềm lực của các cán bộ thư viện để họ có thể làm việc một cách hiệu quả, có trách nhiệm và sáng tạo.
 
4.     Sử dụng thích hợp, thành thạo và sáng tạo chuyên môn nghiệp vụ thư viện.
 
5.     Duy trì và phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện nhằm phát huy tối đa hiệu quả và hiệu suất phục vụ để cung cấp và phân phối các dịch vụ thông tin.
6.     Hỗ trợ và mở rộng quá trình dạy và học thông qua việc phân phối và đẩy mạnh việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực thông tin.
 
7.     Cung cấp môi trường thông tin phong phú, đa dạng để hỗ trợ và khuyến khích tốt nhất cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.
 
8.     Đẩy mạnh vị thế và danh tiếng của trường đại học Bạc Liêu thông qua sự đa dạng của các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện
 
     2.     Cơ sở vật chất:
    cơ sở vật chất:
Thư viện là một tòa nhà khá khang trang với diện tích xây  dựng là 1728m2, diện tích sử dụng là 1152m2 gồm có ba tầng:
 
      Tầng 1: có  phòng đọc mở với tài liệu, sách, báo, tạp chí phục vụ người sử dụng.
      Tầng 2: có hai phòng:  phòng máy, phòng mượn có thể cung ứng tài liệu tương đối đầy đủ cho các chuyên ngành trong nhà trường.
 
      Tầng 3: Có một hội trường với sức chứa khoảng 200 người, một phòng hội thảo đầy đủ trang thiết bị do nhà trường sử dụng.
 
             Trang thiết bị:
 Gồm có 50 máy tính nối mạng dành cho cán bộ,  giảng viên và sinh viên
 Phòng đọc mở với sức chứa 100 chỗ ngồi cho người sử dụng đọc báo, nghiên cứu tài liệu.
 Một không gian nhỏ  có sức chứa 40 chỗ ngồi cho sinh viên tự học, tra cứu. ​